BESLUIT van 10 december 2015, Stb. 2015, 518, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 2014, 565) en enige onderdelen van de Verzamelwet SZW 2016

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2015, nr. 2015-0000301581;
     Gelet op de artikelen VIII van de Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 2014, 565) en XXXVI van de Verzamelwet SZW 2016;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. Artikel I, onderdeel C, onder 1 en 2, van de Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 2014, 565) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.