BESLUIT van 20 januari 2016, Stb. 2016, 38, tot wijziging van het Besluit van 2 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016 (Stb. 2015, 465)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2016, nr. 2016-0000002236;
     Gelet op artikel XXXVI van de Verzamelwet SZW 2016;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
In het vierde lid van het enig artikel van het Besluit van 2 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016 (Stb. 2015, 465) wordt "Artikel I, onderdeel D, onder 1" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.