BESLUIT van 29 juni 2016, Stb. 2016, 270, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2016

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juni 2016, kenmerk 985753-152605-WJZ;
     Gelet op artikel XXXIX van de Verzamelwet VWS 2016;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. De Verzamelwet VWS 2016 treedt, met uitzondering van de artikelen IX, onderdeel Da, XXIII, onderdeel D, en XXXVIIIb, in werking met ingang van 1 augustus 2016.
-2. Artikel IX, onderdeel Da, treedt in werking onmiddellijk nadat

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.