BESLUIT van 7 september 2018, Stb. 2018, 312, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 en van de Wet van 11 juli 2018, houdende wijziging van de Wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriƫle Departementen (Stb. 1855, 33), en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen (Stb. 2018, 245)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 4 september 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2326214;
     Gelet op artikel XLV, eerste lid, van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 en artikel V van de Wet van 11 juli 2018, houdende wijziging van de Wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der MinisteriĆ«le Departementen (Stb. 1855, 33), en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen (Stb. 2018, 245);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, treden in werking:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.