BESLUIT van 24 oktober 2019, Stb. 2019, 385, houdende vaststelling van het tijdstip waarop de artikelen I tot en met V, VIII, VIIIa, IXa en IXb van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Aanpassingswet Wnra, het Aanpassingsbesluit Wnra en het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 in werking treden

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 oktober 2019, nr. 2019-0000529322;
     Gelet op artikel XI, tweede lid, van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, artikel 11.5, eerste lid, van de Aanpassingswet Wnra, artikel 8.4 van het Aanpassingsbesluit Wnra en artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van 1 januari 2020 treden in de hieronder aangegeven volgorde in werking:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.