BESLUIT van 12 april 1995, Stb. 1995, 201, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Algemene bijstandswet en de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 april 1995, WBJA/950451;
     Gelet op artikel 148 van de Algemene bijstandswet en artikel 61 van de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.