BESLUIT van 1 mei 1995, Stb. 1995, 242, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 1 maart 1995 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten (deeltijd en anciënniteit) (Stb. 1995, 116)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 april 1995, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 491540/95/6;
     Gelet op artikel V van de Wet van 1 maart 1995 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten (deeltijd en anciënniteit) (Stb. 1995, 116);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 1 maart 1995 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten (deeltijd en anciënniteit) (Stb. 1995, 116) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.