BESLUIT van 4 december 1995, Stb. 1995, 600, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 1995, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W2/95/1376;
     Gelet op artikel 12:40 ยน van de Arbeidstijdenwet en artikel 8.3, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit;

1. Volgens de redactie dient "artikel 12:40" te worden vervangen door: artikel 12:39.

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. I.
-1. De Arbeidstijdenwet treedt in werking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.