BESLUIT van 20 december 1995, Stb. 1995, 689, houdende inwerkingtreding van de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 1995, nr. SV/WV/95/5561, mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie;
     Gelet op artikel XVII van de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.