BESLUIT van 19 februari 1996, Stb. 1996, 141, houdende inwerkingtreding van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 februari 1996, nr. SV/WV/96/665;
     Gelet op artikel XLII van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.