BESLUIT van 8 maart 1996, Stb. 1996, 185, houdende inwerkingstelling van de Kwaliteitswet zorginstellingen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van PAO/MPVV/961209 d.d. 1 maart 1996;
     Gelet op artikel 27 van de Kwaliteitswet zorginstellingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Kwaliteitswet zorginstellingen treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.