BESLUIT van 21 maart 1996, Stb. 1996, 189, houdende inwerkingtreding van enige artikelonderdelen van de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie, alsmede van het Besluit inkomenssuppletie AAW en het Besluit loonsuppletie

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 1996, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/96/1088;
     Gelet op artikel XVII van de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie, artikel 6 van het Besluit inkomenssuppletie AAW en artikel 6 van het Besluit loonsuppletie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Artikel I, onderdeel G, en het in artikel II, onderdeel E, van de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie opgenomen artikel 60 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, alsmede het Besluit inkomenssuppletie AAW en het Besluit loonsuppletie treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.