BESLUIT van 28 februari 1996, Stb. 1996, 193, houdende inwerkingtreding van de Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 19 februari 1996, kenmerk VMP/VVU-96214;
     Gelet op artikel V van de Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.