BESLUIT van 4 juni 1996, Stb. 1996, 295, op grond van artikel XXII van de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 mei 1996, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/UB/96/1925;
     Gelet op artikel XXII van de Wet van 25 april 1996, Stb. 1996, 248 (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 25 april 1996, Stb. 1996, 248 (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid), treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.