BESLUIT van 10 juni 1996, Stb. 1996, 305, houdende inwerkingtreding van de Algemene nabestaandenwet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juni 1996, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/VP/96/2141;
     Gelet op artikel 107 van de Algemene nabestaandenwet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Algemene nabestaandenwet treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.