BESLUIT van 26 september 1996, Stb. 1996, 479, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Overgangswet verzorgingshuizen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 september 1996, DOB-U-967468;
     Gelet op artikel 69 van de Overgangswet verzorgingshuizen;
     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, b, d tot en met h, tweede tot en met vierde lid, 2 tot en met 14, 15, tweede en derde lid, 16 tot en met 24, 29 tot en met 32, met uitzondering van onderdeel C van artikel 32, voor zover betrekking hebbend op artikel 9b, eerste en derde lid, en 39 tot en met 46 van de Overgangswet verzorgingshuizen treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.