BESLUIT van 15 november 1996, Stb. 1996, 567, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Overgangswet verzorgingshuizen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 1996, DOB/MOZ-U-969165;
     Gelet op artikel 69 van de Overgangswet verzorgingshuizen;
     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen 1, eerste lid, onderdeel c, 15, eerste lid, 25, 27, 28, 32, onderdeel C, voor zover betrekking hebbend op artikel 9b, eerste en derde lid, 33 tot en met 38 en 47 tot en met 49 van de Overgangswet verzorgingshuizen treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.