BESLUIT van 22 november 1996, Stb. 1996, 579, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Financiële-verhoudingswet, de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet en het Besluit financiële verhouding Rijk-gemeenten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A.G.M. van de Vondervoort, van 12 november 1996, kenmerk VFO93/4/ U353;
     Gelet op artikel 25 van de Financiële-verhoudingswet, artikel 34 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet en artikel 12 van het Besluit financiële verhouding Rijk-gemeenten;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Financiële-verhoudingswet, de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet en het Besluit financiële verhouding Rijk-gemeenten treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.