BESLUIT van 14 december 1996, Stb. 1996, 660, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en van de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 1996, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/ARV/96/2652;
     Gelet op artikel 97 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en artikel 36 van de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De Arbeidsvoorzieningswet 1996 treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.