BESLUIT van 14 december 1996, Stb. 1996, 661, op grond van artikel XXII van de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 1996, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/AV/96/5329B;
     Gelet op artikel XXII van de Wet van 25 april 1996 tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Stb. 1996, 248);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
In het Koninklijk besluit van 4 juni 1996 op grond van artikel XXII van de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Stb. 1996, 295) wordt "met uitzondering van de artikelen IX, X en XI, die in werking treden op ¹ 1 januari 1997" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.