BESLUIT van 19 december 1996, Stb. 1996, 671, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 19 december 1996 tot wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 1996, VPZ/V963390;
     Gelet op artikel III van de Wet 19 december 1996 tot wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Artikel I van de Wet 19 december 1996 tot wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.