BESLUIT van 26 februari 1997, Stb. 1997, 97, houdende vaststelling datum van inwerkingtreding van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 februari 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/UB/97/0774;
     Gelet op artikel 117 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en artikel 68 van de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.