BESLUIT van 14 april 1997, Stb. 1997, 163, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Kaderwet dienstplicht

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 10 april 1997, nr. CWW85/014, directie Juridische Zaken, afdeling wet- en regelgeving;
     Gelet op artikel 71 van de Kaderwet dienstplicht;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Kaderwet dienstplicht treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.