BESLUIT van 2 mei 1997, Stb. 1997, 194, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 mei 1997 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting (Stb. 1997, 193)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 1997, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/UK/97/7481;
     Gelet op artikel IV, eerste lid, van de Wet van 2 mei 1997 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting (Stb. 1997, 193);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 2 mei 1997 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting (Stb. 1997, 193) treedt, behoudens artikel I, onderdeel J, in werking met ingang van 1 juli 1997, met uitzondering artikel I, onderdeel F en G, dat in werking treedt met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.