BESLUIT van 2 september 1997, Stb. 1997, 391, tot vaststelling van de data van de inwerkingtreding van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 augustus 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/97/3172;
     Gelet op artikel IX van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, artikel 103 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en artikel LVII van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Inwerkingtreding Pemba
De Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.