BESLUIT van 6 oktober 1997, Stb. 1997, 466, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 september 1997, houdende nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 1997, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/RAW/97/1946;
     Gelet op artikel 48 van de Wet sociale werkvoorziening;

     Hebben goed gevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet sociale werkvoorziening treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.