BESLUIT van 11 december 1997, Stb. 1997, 581, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Justitie-subsidies en enkele aanpassingswetten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 3 december 1997, Directie Wetgeving, nr. 667205/97/6;
     Gelet op artikel VI van de Wet van 20 juni 1996 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht) (Stb. 1996, 333), artikel 58 van de Wet Justitie-subsidies, artikel 2 van hoofdstuk 14 van de Aanpassingswet derde tranche Awb I, artikel 1 van hoofdstuk 11 van de Aanpassingswet derde tranche Awb II en artikel I van hoofdstuk 5 van de Aanpassingswet rijkswetten derde tranche Awb;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.