BESLUIT van 19 december 1997, Stb. 1997, 746, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassingswet geregistreerd partnerschap

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 18 december, nr. 670498/97/6, Directie Wetgeving;
     Gelet op artikel 2 van hoofdstuk 13 van de Aanpassingswet geregistreerd partnerschap;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Aanpassingswet geregistreerd partnerschap treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.