BESLUIT van 24 december 1997, Stb. 1997, 795, tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/97/5331;
     Gelet op artikel XXXVII, eerste lid, van de Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.