BESLUIT van 26 januari 1998, Stb. 1998, 42, houdende inwerkingtreding van de Wet op de orgaandonatie

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 januari 1998, nr. DWJZ-U-9883, mede namens Onze Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 35, eerste lid, van de Wet op de orgaandonatie, artikel II van de Wet houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie, artikel 9 van het Besluit donorregister, artikel 2 van het Hersendoodprotocol en artikel 11 van het Besluit kwaliteitseisen orgaanbanken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De artikelen 1 tot en met 9, 10, met uitzondering van het derde lid, 11 tot en met 13, 20, 21, aanhef en onder a, 22, 32, evenwel met uitzondering van het eerste lid voor wat betreft handelen in strijd met artikel 21, onderdeel b en c, en voorts met uitzondering van het derde lid voor wat betreft handelen in strijd met de artikelen 24 en 28 en met uitzondering van het vierde lid, 33, onder 2, en 34 van de Wet op de orgaandonatie treden in werking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.