BESLUIT van 21 februari 1998, Stb. 1998, 127, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 december 1997 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie (Stb. 1997, 773)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 11 februari 1998, nr. 680063/98/6, directie wetgeving;
     Gelet op artikel 1 van hoofdstuk X van de Wet van 24 december 1997 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie (Stb. 1997, 773);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 24 december 1997 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie (Stb. 1997, 773) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.