BESLUIT van 2 april 1998, Stb. 1998, 206, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 2 april 1998, houdende technische verbeteringen in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de Algemene bijstandswet, in de Wet op de ondernemingsraden en in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1998, 205)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 1998, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/Wz/98/0407;
     Gelet op artikel VII van de Wet van 2 april 1998, houdende technische verbeteringen in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de Algemene bijstandswet, in de Wet op de ondernemingsraden en in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1998, 205);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 2 april 1998, houdende technische verbeteringen in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de Algemene bijstandswet, in de Wet op de ondernemingsraden en in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1998, 205) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.