BESLUIT van 7 mei 1998, Stb. 1998, 287, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 april 1998, nr. DWJZ-U-98609;
     Gelet op artikel 27 van de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.