BESLUIT van 19 juni 1998, Stb. 1998, 369, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juni 1998, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/98/2612;
     Gelet op artikel 92 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.