BESLUIT van 24 juni 1998, Stb. 1998, 384, houdende vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 14 mei 1998, houdende regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 1998, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/ARV/98/1669;
     Gelet op artikel 24 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.