BESLUIT van 2 september 1998 ¹, Stb. 1998, 544, tot vaststelling van het inwerkingtredingsbesluit ² Wet financiering loopbaanonderbreking

1. Redactie: Bij Staatsblad 1998, 544V, is in de aanhef de zinsnede "Besluit van 25 september 1998" vervangen door: Besluit van 2 september 1998.
2. Volgens de redactie dient "het inwerkingtredingsbesluit" te worden vervangen door: het tijdstip van inwerkingtreding van de.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 augustus 1998, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/RV/98/18448;
     Gelet op artikel 20 van de Wet financiering loopbaanonderbreking:

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet financiering loopbaanonderbreking treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.