BESLUIT van 9 september 1998, Stb. 1998, 555, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden (Stb. 1998, 451).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 september 1998, Directie Bijstandszaken, nr. BZ/VOL/98/15559:
     Gelet op artikel II van de Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden (Stb. 1998, 451);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van bijstand aan zelfstandigen die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep tijdelijk in het buitenland bevinden (Stb. 1998, 451) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.