BESLUIT van 9 november 1998, Stb. 1998, 622, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Stb. 1998, 445) ¹; Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Stb. 1998, 446); Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Stb. 1998, 448)

1. De niet-officiële citeertitel van deze wet luidt Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), red.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2 november 1998, Directie Wetgeving, nr. 720696/98/6;
     Gelet op artikel III van de Wet van 25 juni 1998 (Stb. 1998, 445) en op artikel LV van de Wet van 25 juni 1998 (Stb. 1998, 446) en op artikel XII van de Wet van 1 juli 1998 (Stb. 1998, 448);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Stb. 1998, 445), de Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Stb. 1998, 446) en de Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Stb. 1998, 448) treden in werking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.