BESLUIT van 4 februari 1999, Stb. 1999, 40, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet I

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 januari 1999, Directie Wetgeving, nr. 743124/99/6;
     Gelet op artikel CCIV van de Reparatiewet I;
     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel
De Reparatiewet I treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.