BESLUIT van 19 maart 1999, Stb. 1999, 143, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Infectieziektenwet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 maart 1999, GZB/GZ 99-1102;
     Gelet op artikel 43 van de Infectieziektenwet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Infectieziektenwet treedt in werking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.