BESLUIT van 19 mei 1999, Stb. 1999, 198, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket en het Besluit reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 3 mei 1999, Directie Wetgeving, nr. 762039/99/6;
     Gelet op artikel XXXI van de Wet van 19 april 1999 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en landelijk parket) en artikel 22 van het Besluit van 11 mei 1999, houdende regels in verband met de reorganisatie van het openbaar ministerie en de instelling van het landelijk parket (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.