BESLUIT van 11 juni 1999, Stb. 1999, 251, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 3 juni 1999, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/GSV/99/30395;
     Gelet op artikel XVII van de Wet beperking export uitkeringen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet beperking export uitkeringen treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.