BESLUIT van 17 juni 1999, Stb. 1999, 265, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 29 oktober 1998, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht) en van het Besluit van 1 februari 1999 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de herziening van het fiscaal procesrecht

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 11 juni 1999, Directie Wetgeving, nr. 763932/99/6;
     Gelet op artikel VI van de Wet van 29 oktober 1998, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht); ยน

1. Volgens de redactie dient na "(herziening van het fiscale procesrecht)" te worden ingevoegd: en artikel IV van het Besluit van 1 februari 1999 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de herziening van het fiscaal procesrecht (Stb. 1999, 51).

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 29 oktober 1998, houdende aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het fiscale procesrecht), met uitzondering van artikel II voor zover het betreft artikel 2, tweede lid, van de Tariefcommissiewet, en het Besluit van 1 februari 1999 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de herziening van het fiscaal procesrecht treden in werking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.