BESLUIT van 17 juli 1999, Stb. 1999, 354, tot vaststelling van het tijdstip van aanvang van fase 2 en fase 3 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 1999, directie Arbeidszaken Overheid, nr. AB1999/U76586;
     Gelet op artikel 94, eerste en tweede lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;
     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. Het tijdstip van aanvang van fase 2 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen is

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.