BESLUIT van 25 oktober 1999, Stb. 1999, 450, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en het Besluit van 10 september 1999 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de vaststelling van de Arbeidsomstandighedenwet 1998

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 18 oktober 1999, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/AIS/99/62091;
     Gelet op artikel 65 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en artikel XIX van het Besluit van 10 september 1999 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de vaststelling van de Arbeidsomstandighedenwet 1998;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Arbeidsomstandighedenwet 1998, met uitzondering van de artikelen 2 en 16, vierde lid, en het Besluit van 10 september 1999 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de vaststelling van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.