30 november 2001/nr. AV/RV/2001/65774
Directie Arbeidsverhoudingen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.E. Verstand-Bogaert;
     Gelet op artikel 7:6, achtste lid, van de Wet arbeid en zorg;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in de eerste en tweede volzin van artikel 7:6, derde lid, van de Wet arbeid en zorg, worden gewijzigd in €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.