REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juni 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&V/04/40286, houdende herziening van de bedragen van ouderdomspensioen en vakantie-uitkering van de Algemene Ouderdomswet

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 12, eerste lid, en 30, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Bedragen uitkeringen AOW
De in artikel 9, tiende lid, onderdeel a, b en c, van de Algemene Ouderdomswet genoemde bedragen worden vervangen door €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.