REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 april 2005, Directie Werk en Bijstand, nr. W&B/URP/2005/29141, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, met ingang van 15 april 2005

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 5, zesde en zevende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en 5, zevende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, worden als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, onderdeel a, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.