REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 mei 2006, nr. ASEA/LIV/05/78276,¹ houdende vaststelling van de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, met ingang van 1 juli 2006 ¹

1. Nr. ASEA/LIV/05/78276 betreft het nummer van de Regeling van 16 november 2005, Stcrt. 2005, 228, red.

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 14, eerste en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, worden met ingang van 1 juli 2006 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.