REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 2009, nr. ASEA/SAS/2009/26094, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2010

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; ¹

1. Volgens de redactie dient na "De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;" op een nieuwe regel te worden toegevoegd: Gelet op artikel 14, eerste en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;.

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, worden met ingang van 1 januari 2010 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
a.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.